Ventilatie-verslaggeving.

 

Voor bouwaanvragen vanaf 01/01/2016 dient verplicht een erkende ventilatie-verslaggever (of -coördinator) aangesteld te worden voor wooneenheden (nieuwbouw of bij energetisch ingrijpende renovatie) en voor elk type ventilatie-systeem (A, B, C of D). Deze verslaggever dient betrokken te zijn van bij het ontwerp (keuze van het systeem en bepalen debieten) tot en met de uitvoering (toevoer, doorstroom, afvoer) en opmeting & controle.

 

De reden hiervan volgt uit de controles die door de overheid werden uitgevoerd en waaruit bleek dat vele installaties (om diverse redenen) niet overeenstemmen met de norm en/of de werkelijkheid.

 

Het takenpakket van de erkende ventilatieverslaggever is uitgebreid (indien geen andere partij hierin een rol opneemt). Maar dus ook architect en aannemer, indien daartoe opgeleid (en geslaagd voor een examen én de toegelaten meettoestellen ter beschikking), mogen een deel van deze taken op zich nemen :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilatieverslaggever coördinatie : overkoepelende rol en beheert het ganse ventilatiedossier. Hij vraagt na de werken de conformverklaring aan op basis van het ventilatie-prestatieverslag.

 

Ventilatieverslaggever (voor)ontwerp en ontwerp-specificaties : de prestatiecriteria dienen opgesteld vóór de EPB-startverklaring en worden weergegeven in een ontwerpverslag met een plan waarop aanduiding van de ventilatie-componenten zijn aangebracht.

 

Ventilatieverslaggever toevoer-, doorvoer- en afvoeropeningen : hier bestaat de taak erin om op de werf te controleren of alle natuurlijke debieten vanuit het ontwerp effectief gehaald worden.

 

Ventilatieverslaggever mechanische ventilatie : de debieten die het ventilatie-systeem C of D behaalt, moeten gemeten en in een verslag opgenomen worden.

 

Belangrijk :

 

Er kan (voor vergunningsaanvragen na 01/01/2016) geen EPB-startverklaring ingediend worden als het ventilatieontwerp (met prestatiecriteria en plan) ontbreekt. De EPB-startverklaring dient uiteraard opgesteld te worden vóór aanvang der werken.

Er kan voor deze dossiers evenmin een EPB-aangifte gebeuren als het ventilatie-prestatieverslag ontbreekt. Het is, net als bij de resultaten van de luchtdichtheidstest (blowerdoor), dus belangrijk dat het prestatieverslag een conformiteitsverklaring bekomen heeft.

 

Aangezien dit heel nauw aansluit met onze taken zullen we de diensten als ventilatieverslaggever eveneens aanbieden aan de bouwheren zodat men dit bij één partij kan bestellen.

 

 

 

CVG Callewier Comm.V.

Bouvelostraat 40

B-8570 Anzegem

Copyright ©2019 CVG Callewier. All Rights Reserved.

BTW: be 0502.671.222 - RPR Kortrijk