Privacyverklaring

 

CVG Callewier Comm.V. neemt uw privacy ernstig.

 

1. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is CVG Callewier Comm.V. - Bouvelostraat 40 - 8570 Anzegem.

 

2. Welke gegevens worden verwerkt?  Wij verzamelen gegevens over u wanneer u zich bij ons inschrijft of een bepaalde dienst wenst.  Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt op het inschrijvingsformulier, zoals uw naam, telefoon en e-mailadres. Wij verzamelen gegevens wanneer u vrijwillig een vragenformulier invult.

 

3. Hoe verwerken wij uw gegevens?  Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verzamelen, gebruiken of openbaar maken zonder uw toestemming. In de meeste gevallen zullen we uw expliciete toestemming hiervoor vragen, maar in sommige gevallen kunnen wij de toestemming afleiden uit uw acties en gedrag (bvb. het gebruik van de website).  Door de site te gebruiken stemt u ermee in dat wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

 

4. Met wie worden mijn gegevens gedeeld?  In de regel delen wij uw persoonlijke informatie met niemand. Zonder uw toestemming zullen wij uw contactgegevens niet aan andere onderneming sturen die deze voor marketingdoeleinden willen gebruiken. Soms hebben wij de verplichting om uw gegevens over te maken, financieel verlies te voorkomen of in verband met een onderzoek naar vermeende of daadwerkelijke fraude of illegale activiteiten.

 

5. Toegang tot uw gegevens en verbetering : U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, deze gegevens te laten verbeteren en u eventueel te verzetten tegen de verwerking ervan.

 

6. Bescherming van de gegevens.  Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens door de gepaste administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik. De gegevens worden beschermd door fysieke en technische toegangscontroles.  Beleidslijnen en procedures zijn van kracht voor een doeltreffende bescherming en behandeling van de gegevens.

 

7. Links naar andere websites. Deze website kan links bevatten naar andere websites die door ondernemingen buiten CVG Callewier Comm.V. worden beheerd. Deze websites zouden hun eigen privacyverklaring moeten hebben en wij dringen erop aan dat u deze aandachtig doorleest wanneer u naar deze websites surft. In geen geval kan de CVG Callewier Comm.V. verantwoordelijk zijn voor de inhoud van die websites noch voor enige verwerking van persoonsgegevens door deze derde partijen.

 

8. Bijwerking van deze Privacyverklaring.  Deze Privacyverklaring kan regelmatig en zonder voorafgaande kennisgeving ten alle tijde worden bijgewerkt om ons gegevensgebruik correct te weerspiegelen.

 

9. Contacteer ons: U kan ons steeds contacteren door ons een e-mail te sturen naar privacy@cvg-callewier.be of per brief naar CVG Callewier Comm.V. - Bouvelostraat 40 - 8570 Anzegem.

 

 

 

CVG Callewier Comm.V.

Bouvelostraat 40

B-8570 Anzegem

Copyright ©2019 CVG Callewier. All Rights Reserved.

BTW: be 0502.671.222 - RPR Kortrijk