EPB

 

Een EPB-verslaggever is verplicht bij nieuwbouwwoningen en verbouwingen met bouwvergunning. Het EPB verslag bevat advies om te voldoen aan de opgelegde EPB-eisen.

 

EPB regelgeving

 

De EPB regelgeving is van toepassing wanneer het gaat om een verwarmd volume. De tweede voorwaarde is de aanwezigheid van een stedenbouwkundige vergunning. Dit geldt zowel voor verbouwingen als nieuwbouw.

 

EPB berekening verbouwing

 

Voor verbouwingen zijn de eisen in het EPB verslag minder streng, dit betekent dat ook de berekeningen minder complex zijn. We controleren of de nieuwe muren, daken, vloeren en ramen voldoen aan de opgelegde U-waarde of een minimale R-waarde. Vanaf 2015 wordt de verbouwing echter complexer. Door deze wijziging is ook er bij een energetische renovatie ook een E-peil (geen K-peil) van toepassing, net zoals bij een nieuwbouwwoning.

 

EPB verslag nieuwbouw

 

Bij een nieuwbouwwoning worden er verschillende eisen opgelegd. Deze eisen gaan over ventilatie, hernieuwbare energie, het E-peil en S-peil. Verder is er een eis die de maximale oververhitting bepaalt, een eis naar netto-energiebehoefte en een eis voor hernieuwbare energie (voor bouwaanvragen vanaf 2014).

 

Bouwknopen methode B = standaard

 

Standaard gaan wij in de EPB berekening bouwknopen (koudebruggen) bij de ontwerpfase reeds inrekenen. Om koudebruggen te voorkomen geven we hierbij een gedetailleerd advies. Dit geeft een positieve invloed op Uw K-peil of S-peil.

 

EPB eisen

 

De EPB eisen worden elk jaar strenger en strenger, men streeft er namelijk naar om tegen 2021 enkel nog energieneutrale woningen te plaatsen in Europa. Wij spelen hier uiteraard op in en zijn nu reeds een BEN-voorloper (Bijna Energie Neutraal). Zo kunt U bij onze referenties een aantal BEN-gebouwen terugvinden.

 

Netto-energiebehoefte

 

Sinds 2012 legt Vlaanderen een bijkomende eis op voor woongebouwen. Vanaf 01/01/2012 mag de netto-energiebehoefte voor verwarming niet hoger zijn dan 70 kWh/m². Dit kan je makkelijk halen door beter te gaan isoleren, ventilatieverliezen beperken, luchtdicht bouwen en de warmtewinsten optimaal gaan benutten. Vanaf 01/01/2018 is het S-peil ingevoerd, voor de netto-energiebehoefte zijn er geen eisen meer.

 

Hernieuwbare energie

 

Vanaf 2014 is het ook verplicht om een deel hernieuwbare energie te voorzien. Wij geven interessante oplossingen mee die specifiek van toepassing zijn voor uw woning. We houden hierbij rekening met uw verlangens en budget. Er zijn meerdere oplossingen mogelijk, dit kan onder meer door een warmtepomp, zonneboiler, PV-panelen, verwarmen met biomassa, stadsverwarming of participatie in een project voor hernieuwbare energie.

 

Procedure

 

Startverklaring

 

Voor de start van de werken maken we een uitgebreid EPB-advies op. Hierin bezorgen we je een richtwaarde van het E-peil en K-peil. Verder dienen we de startverklaring in, dit kan pas na goedkeuring van de bouwvergunning en voor de start van de werken. Tijdens de werken nemen we contact op om eventuele tussentijdse resultaten en simulaties te maken.

 

EPB aangifte

 

Op het einde van de werken maken we een zo realistisch mogelijke studie op van uw woning. Hierbij rekenen we de warmteverliezen, luchtdichtheid, isolatie, ventilatie, verwarmingsinstallatie, ramen en deuren, oriëntatie en bezonning, beschaduwing, leidingverliezen, koeling … door. Op basis van al deze gegevens bereken we uiteindelijk het definitieve E-peil en K-peil. In deze EPB aangifte zit bij nieuwbouw en energetische renovaties ook een energieprestatiecertificaat.

 

Prijs

 

De kosten voor de EPB-verslaggeving zijn afhankelijk van de omvang en de aard van de werken. Gelieve het contactformulier in te vullen of bij uw mail met offerteaanvraag te vermelden of het gaat over een verbouwing of een nieuwbouw van een ééngezinswoning, appartementen, …

 

Website Vlaams Energieagentschap: Vlaams energieagentschap

 

 

 

CVG Callewier Comm.V.

Bouvelostraat 40

B-8570 Anzegem

Copyright ©2019 CVG Callewier. All Rights Reserved.

BTW: be 0502.671.222 - RPR Kortrijk