Asbestinventaris

 

Het doel van een asbestinventaris is om de betrokken personen deskundig te informeren en te sensibiliseren. De verslaggever inventariseert de aanwezige asbest. Tot slot brengen we ook de risico’s en de manier om de asbest te verwijderen in kaart.

 

Daarnaast omvat de asbestinventaris ook een gedetailleerd beheersplan voor de asbesthoudende materialen. Deze asbestinventaris geeft aan welke asbesttoepassingen de eigenaar moet aanpakken of saneren. Mogelijks kan je de asbest ook behouden mits het nemen van passende preventiemaatregelen (denk bvb. aan inkapselen).

 

Asbest houdt risico's in. Een asbestinventaris brengt deze in kaart.

 

Werkwijze

 

Eerst wordt allerhande relevante informatie van het gebouw opgevraagd. Hierna kan het bezoek ter plaatse doorgaan. Uiteindelijk kan een duidelijk verslag kan worden opgemaakt met volgende gegevens:

 

De toepassing waarin asbest is verwerkt.

Een beoordeling van de toestand van het asbest of van het asbesthoudende materiaal.

De werkzaamheden die aanleiding geven tot blootstelling aan asbest:

Een algemeen overzicht van het aanwezige asbest of de asbesthoudende materialen

Een algemeen overzicht van de bouwdelen, de machines en de installaties die moeilijk bereikbaar zijn. Voorwaarde is dat deze in normale omstandigheden geen aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest.

Per lokaal of bouwdeel of per arbeidsmiddel of beschermingsmiddel.

Tot slot volgt dan de overhandiging van de asbestinventaris en bijhorend beheersplan aan opdrachtgever.

 

Stalen nemen van asbest

 

Tijdens het bezoek ter plaatse kan geopteerd worden om bepaalde stalen te nemen van materialen waarover twijfel is. Deze staalanalyses worden door externe erkende laboratoria uitgevoerd.

 

Prijs asbestinvenatris

 

De prijs voor de opmaak van de asbestinventaris is afhankelijk van een aantal factoren. Vooral de grootte en de complexiteit van het geheel zal bepalend zijn. Aarzel zeker niet om een vrijblijvende offerte op te vragen.

 

LAAT UW WONING GRATIS CONTROLEREN OP ASBEST MET DE ASBESTDOKTER

 

Hoewel het verwijderen van asbest in Vlaanderen nog steeds niet verplicht is, wordt toch aangeraden om alle asbest in uw woning te laten verwijderen. Vanaf nu kan je gratis een controle op asbest laten uitvoeren in uw woning met behulp van de asbestdokter.

 

Asbest is nog steeds alom aanwezig

 

Tot in de jaren 1990 gebruikte men asbest veelvuldig als bouwmateriaal. Daardoor vinden we dit materiaal nog veel terug in woningen die voor 1990 gebouwd zijn. Nu is het echter verboden om dit materiaal te gebruiken of hergebruiken. Asbestvezels veroorzaken namelijk tal van asbestgerelateerde ziektes en kanker bij inademing. We raden dus sterk aan om (vooral niet-hechtgebonden) asbest op een veilige manier te laten verwijderen. Het herkennen van asbest is echter niet altijd eenvoudig. Hiervoor kan je vanaf nu hulp inroepen van de asbestdokter.

 

De asbestdokter

 

Voor het vaststellen en veilig verwijderen van asbest kun je nu beroep doen op de asbestdokter. Deze gaat als volgt te werk:

 

Gratis visuele inspectie van de woning of de werken

Opstellen van een offerte voor de verwijdering

Afbakenen van een veiligheidszone

Alle asbesthoudende materialen worden op een veilige manier verwijderd

Het asbestafval wordt op een correcte manier weggedragen en ingepakt

 

Indien je geïnteresseerd bent in asbestverwijdering in uw woning, dan kun je je aanmelden op deze website. Na invullen van het formulier komt de asbestdokter langs voor een gratis inspectie en krijgt u een vrijblijvende offerte.

 

 

 

 

CVG Callewier Comm.V.

Bouvelostraat 40

B-8570 Anzegem

Copyright ©2019 CVG Callewier. All Rights Reserved.

BTW: be 0502.671.222 - RPR Kortrijk