CVG Callewier Comm.V.
Bouvelostraat 40
8570 Anzegem

KANTOORUREN

Maandag tot donderdag: 7 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 18 uur.
Vrijdag: 7 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 15 uur.

EPB

Wat is de EPB aangifte?
De Vlaamse overheid legt normen ivm energieverbruik en ventilatie op waaraan nieuwe gebouwen en ingrijpende verbouwingen moeten voldoen. Hier moet dus al van bij het ontwerp rekening worden gehouden en bij de uitvoering mag hier niet te veel van afgeweken worden.
Om dit te controleren moet binnen de 8 dagen VOOR het begin van de werken een startverklaring worden ingediend bij het VEA door een bevoegde EPB-Verslaggever. Ten laatste 6 maanden na ingebruikname van de woning moet dan de EPB-aangifte verstuurd worden naar het VEA. Dit gebeurt ook door de EPB-verslaggever.

Waarom een EPB aangifte?
In de EPB aangifte worden de gegevens betreffende energieverbruik en ventilatie van het gebouw vermeld. Hierdoor kan het VEA beoordelen of de wettelijke eisen werden gehaald. Indien deze niet gehaald worden zijn boetes voorzien die een veelvoud vormen van de uitgespaarde kost. Bijvoorbeeld: er werd € 500 bespaard op isolatie waardoor het energieverbruik te hoog uitvalt.
De boete zal dan 3 x € 500 = € 1500 bedragen. Meer info.

Hoeveel kost een EPB aangifte?
De kostprijs van het opmaken en aangeven van de EPB aangifte hangt af van het soort gebouw en de bewoonbare oppervlakte.
Om een offerte aan een scherpe prijs te kunnen opmaken is het dus noodzakelijk de volgende gegevens door te geven:

Open/halfopen/gesloten bouw/appartement
Bewoonbare oppervlakte (of het bouwplan bezorgen)
Ligging van de werf